Hem/home

 

My paintings are in oil on canvas,acrylic mostly, but I use a lot of different technics, it´s the result in the end that counts.

 

-”Egentligen ser jag ingen mening med att beskriva en tavla, det är lika utsiktslöst som att förklara musik, dels för att det endast kan bli en subjektiv betraktelse, och dels för att man ändå skjuter förbi. För stunden kan en känsla uppstå, som en annan stund, av olika omständigheter dikterat, ter sig helt olika. En tavla är som ett levande väsen, som lever bara utifrån betraktarens förutsättningar att i rådande stund ta till sig det den förmedlar, de känslor, tankar och stämningar, som är helt individuella och dessutom varierande. Därför kan man ibland stå ” helt tom” framför ett verk, liksom man en annan gång är benägen att notera detaljer eller en helhet som gör ett intryck på djupet av själen.

Däremot är målandet, skapandet i sin hela självcentrering och exhibitionism ,mindre vanskligt att orda om. Alla som sysslar med någon form av kreativ verksamhet, känner igen hur man kan sugas in i det euforiska flytet, ”the flow”, då koncentrationen är på topp, då fokus på arbetet är maximalt, då tiden rusar iväg utan att man noterar det. Också det motsatta, med känslor av meningslöshet och frustration lär bli bekanta, ibland är motlutet brant. Men framförallt är det en mobilisering av ett brett spektrum av inre sinnesintryck trots att de yttre ramarna endast består av en duk, några penslar och färgpytsar. Du skapar din värld, däri ligger en del av fascinationen.

 

-En koe mielekkääksi kuvata taulua sanoilla, koska jos teos herättää katsojassa emootion, koen sanat rajoittavana raamina . Kaikella kreatiivisella taiteella on mahdollisuus herättää meissä, tunteita, mielikuvia. Tietenkin myös sanoilla, jotka kirjallisuudessa luo meille kuvan, atmosfäärin. Täten taulukin voi olla kuin kirjoitus mutta responssi on yksilöllinen. Maalaus on jotakin joka voi elää mutta katsojan ehdoilla, johon vaikuttavat ne olosuhteet jossa katsoja on. Täten myös taiteen katsojalla on variaatio, hetkestä toiseen. Mikään ei ole staattista.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.